Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘کلاغی’

احتمالا تا حالا نام آرسن لوپن به گوشتون خورده
این اسم رو بیشتر در وصف آدمهای آس و پاس و بی عرضه و کلا آویزون ! زیاد شنیدم که مثلا » فلانی خیلی آرسن لوپن هست»!
اما داستان چیز دیگریست ؛
محمد علی جمال زاده این شخصیت رو در مقدمه داستان کلاغی (به معنای شال گردن زنانه ) از کتاب «آسمان و ریسمان» اینطور معرفی کرده :
از جمله متقدمین همین گروه نویسندگان (منظور نویسندگان داستان های پلیسی است) یکی همین موریس لوبلان فرانسوی است که بهترین کتاب ها و داستان هایش شرح حال و کارهای عیار طرار زیر دستی به نام آرسن لوپن که با بابای روندگان و سرکرده ی شبروان خودمان نسیم عیار معروف لاف همسری میزند و هنچنان که رستم زابلی از مخلوقات طبع بلند فردوسی طوسی است آرسن لوپن هم آفریده ی ذهن وقاد و هوش تیز و موشکاف همین نویسنده ی فرانسوی است.

جمال زاده در وصف آرسن لوپن این طور ادامه میده :

در حق او نیز می توان گفت » دزدی که بدزدد ز شهان افسر شاهی و ز شب رنگ سیاهی و ز یک ذره دو قنطار و ز یک حبه دو دینار و ز عصفور پر مرغ».

در یک کلام اینکه آرسن لوپن همیشه مشغول بازی دادن و شیره مالیدن بر سر رئیس پلیس مخفی کهنه کار شهر پاریس موسوم به گانیمار بود .

گانیمار هم در تلاش برای اینکه گافی از آرسن بگیره و دستگیری رند ترین دزد این شهر رو به عنوان افتخاری قبل از بازنشستگی برای خودش ثبت کنه.

یادم باشه از این به بعد ازش درست استفاده کنم !

Advertisements

Read Full Post »